“KUVVETLER AYRILIĞI”NIN… BİRLİĞİ - Faruk Haksal

Herkes biliyor: Demokratik ülkelerde Devlet üç erk [güç] tarafından yönetilir:

Yürütme: Bakanlar Kurulu.

Yasama: Parlamento.

Yargı: Adliyeler sistemi.

 

Peki, herkesin bildiği [ya da bilmesi gerektiği] bu bilgiyi niçin tekrarlıyoruz?

İşte… Zurnanın zırt dediği yer burasıdır.

 

Halen yürürlükte bulunan Anayasa’mızdan aynen aktarıyoruz:

 

II. Bakanlar Kurulu:

    A. Kuruluş

MADDE 109- (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.)

    B. Göreve başlama ve güvenoyu

MADDE 110- (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.)

    C. Görev sırasında güvenoyu

MADDE 111- (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.)

    D. Görev ve siyasî sorumluluk

MADDE 112- (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.)

 

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar

MADDE 113- (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.)

 

Peki, mülga ne demek?

Hukuk dilinde “yürürlükten kaldırıldı” demek…

Yani…

Yani, şu anda Türkiye Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu “mülga…”  Yani böyle bir tüzel kişilik yok.

Soru: Bakanlar Kurulu mevcut değilse, “bakan” olarak isimlendirilen kişilerin hukuki durumu ne merkezde?...

Yanıt: Bu satırları yazan bir hukukçu olarak bu sorunun yanıtını bilemiyorum.

Allah Allah!..

Peki, acaba onun için mi, televizyonun haber programlarında artık Bakanlar Kurulu denmiyor da, yerine “kabine” sözcüğü kullanılıyor?

Bu sorunun yanıtını da –maalesef- bilemiyorum.

Ama [kılavuza gerek olmadan] görülebilen köyde-kentte durum vaziyeti şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten üç erk [güç] var:

Yürütme: Cumhurbaşkanı.

Yasama: Parlamento.

Yargı: Adliyeler sistemi.

Peki, yasamanın ve yargının durumu ne vaziyetlerde?

Bu sorunun yanıtını biliyorum ama, her nedense bir türlü ifade edemiyorum.

 

Peki… Son soru şu:

-      Bu durum yasal mı?

-      Evet yasal.

Çünkü Anayasa usulüne uygun olarak göre değiştirildi ve halkoyuna sunularak kabul edildi.

İşte böyle…

 

@farukhaksal42

farukhaksal@gmail.com

www.haksal.av.tr

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.80.6.131
Tarih: 14.05.2021
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com