BALIK ÇİFTLİKLERİ MÜCADELESİNDE İLK RAUD BİZİM… - Özel Haber

Akköy kıyılarında birbiri üstüne balık çiftliği kurulması yönündeki çalışmalar derneğimizin de tepkisini çekmiş ve Didim’in doğası, turizm gelişmesini ve halk sağlığını ciddi olarak risk altına sokacak olan bir organize sanayi bölgesi kurulması girişimi ise, bu tepkiyi daha da yoğunlaştırmıştı. Söz konusu organize sanayi bölgesinin özellikle balık çiftliklerine kimyevi maddelerle imal edilen yem üretecek tesislerden oluşacağının açıklanması bardağı taşıran son damla olmuştu.

 BELEDİYE VE DİĞER DERNEKLERLE

HEPBİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ

Derneğimiz olanca gücü ile bu girişimlere karşı mücadele bayrağını açtı.

Didim’de faaliyet gösteren diğer çevre dernekleri ile eşgüdüm içine girdi ve özellikle de Didim Belediyesi’nden bu yönde destek talep etti ve fazlası ile bu desteği arkasında buldu.

Diğer derneklerle birlikte oluşturulan platformlarda aktif ve etken olarak çalışmalarını sürdüren AKÇED yönetim kurulu, etkinliklere katılabilen diğer üyeleri ile birlikte Aydın valiliğinin düzenlediği Organize Sanayi Bölgesi tanıtım toplantısına katıldı ve görüş ve tepkilerini dile getirdi.

"ŞİMDİLİK" KAYDIYLA ZAFER BİZİM !..

Son olarak ise, 12 Kasım Perşembe günü Akköy’de yapılacağı ilan edilen yeni bir balık çiftliği firması ile ilgili ÇED tanıtımı halk toplantısının yapılmasına karşı gerekli başvurular yapıldı.

Ve sonuç olarak söz konusu toplantının  iptal edilmesi böylece sağlandı.

Bu konuda bir açıklama yapan AKÇED yönetim kurulu başkanı Gülru Pere kısaca şunları söyledi:

- Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde alelacele bir halk toplantısı düzenmiş olduğu Aydın Valiliği tarafından resmen ilan edildi. Bunun üzerine platform üyesi diğer dernekler ile birlikte ne yapmamız gerektiğini düşündük ve sonunda, Aydın Valiliği’ne ve Didim Kaymakamlığı’na bir dilekçe ile başvurduk.

Dilekçede özetle şu noktaları dile getirdik:

 “Öte yandan ülkemiz her gün ortalama 70 küsur vatandaşımızın hayatını yitirmekte olduğu pandemi sürecinin ağır evrelerinden geçmektedir.

Devlet tüm ilgili birimleri aracılığı ile halka;  Evlerinden mümkün olduğu kadar çıkmamalarını öğütlemekte… Ve topluluklara katılmama ve özellikle de kapalı alanlara girmeme tedbirlerine sıkı sıkıya uyulmasını önemle önermektedir.

 Bilindiği üzere; yasal olarak yapılması gereken birçok toplantı, genel kurul ve bunlar gibi halkın bir araya gelmesini gerektiren toplantılar halk sağlığı gözetilerek yasaklanmıştır ve yasaklanmaktadır.

 DEVLETİN SORUMLULUĞU TARTIŞMALI HALE GETİRİLMEMELİ…

Hal ve şartlar böyle iken… tüm yöre halkının bir araya gelmesini gerektiren bir ÇED toplantısının Devlet eli ile düzenlenmesi açık ve derin bir çelişki oluşturmaktadır.

Bu çelişkinin giderilmemesi ve bu nitelikte bir toplantının küçük ve kapalı bir kahvehanede yapılmasında ısrar edilmesi halinde ciddi bir güvensizliğin oluşmasına neden olacak ve Devlet’in tarafsızlığı ile halk sağlığını koruma yönünde var olması gereken görev ve sorumluluklarını tartışma konusu haline getirecektir.

 Dileğimiz, vakit geçirmeden gerekli düzenlemelerin yapılması ve böylelikle zorunlu olarak ortaya çıkacak olan şüphe ve güvensizlik ortamının izole edilmesidir.

 YASAL BAŞVURULARA ZEMİN HAZIRLANMASIN

Durum bu yönde yeniden değerlendirilmeyerek aksi yönde sürdürülecek bir ısrar, ayrıca olumsuz yasal sonuçlar da doğuracaktır. Böylece ÇED sürecinin hukuki yapısına Devlet eli ile zarar verilmiş olacak ve ileride otaya çıkacak yasal başvuruların nedenlerinden birisini oluşturacaktır.

 TOPLANTI İPTAL EDİLSİN!

Bizler çevre değerleri, halk sağlığı ve kamu yararını her şeyin üstünde tutarak gönüllülük esasına göre çalışan sivil toplum kuruluşları ve bizzat Didim halkı olarak söz konusu endişelerimizi makamınıza arz ediyor; sorunun yaşanan ve gittikçe ağırlaşan pandemi koşullarında yeniden değerlendirilerek söz konusu halk toplantısının ertelenmesi yönünde karar verilmesini talep ediyoruz.”

 

BU MÜCADELENİN PEŞİNİ BIRAKAMAYIZ

Söz konusu dilekçemizde açıklıkla ortaya koymuş olduğumuz gerçekler devlet erkanı tarafından değerlendirildi ve talebimiz kabul edildi.

Dolayısıyla, balık çiftliği kurulması için gerekli ilk hukuki adım olan halk toplantısı böylelikle ertelenmiş oldu.

 Ancak bizler, bu mücadelenin peşini asla bırakmayacağız. Çünkü, Didim’in geleceği, turizminin gelişmesi, halk sağlığının ve çevre değerlerinin korunması temel meşgalemiz ve sorumluluğumuzdur. Daha açık bir ifade ile varlık nedenimizdir…

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.238.24.209
Tarih: 6.07.2022
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com