GÜLRU PERE GÜVEN TAZELEDİ - Faruk Haksal

AKÇED yönetim kurulu ilk toplantısında işbölümü yaptı ve yönetim kurulu başkanlığına yeniden oybirliği ile Gülru Pere seçildi.

Aynı seçimde başkan yardımcılığına İsmet Kemal Bülbül, saymanlığa Hatice Uyar ve sekreterliğe Faruk Haksal getirildiler.

Toplantıda ileriye dönük çalışmalar hakkında öneriler dile getirildi.

Yeni dönemde öncelikle;

1.- Gençlere yönelinmesi ve bir gençlik kolu kurulması,

2.- Aidatlarını ödemeyen, dernek çalışmalarına katılmayan eski üyelere yönelik çalışma yapılması;

3.- Derneğe gerçekten çalışacak ve dinamizm kazandıracak yeni üyelerin kazanılması için kampanya düzenlenmesi,

4.- Derneğin, eskiden olduğu gibi periyodik süreler içinde halk toplantıları düzenleyerek, Akbük’ün çevre ve kültür sorunlarının sorgulanması ve çözümler üretilerek gereklerinin yerine getirilmesi,

5.- Dernek lokalinin çeşitli yerlerine çevre ve kültür içerikli sloganlar asılması… gibi somut faaliyet konuları belirlendi.

6.- Dernek için özel bir facebook sayfası kurulması... gibi somut faaliyet konuları belirlendi.

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.238.24.209
Tarih: 6.07.2022
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com