“DENİZİ KİRLETİYORLAR DURDURULAMIYORLAR” - Haber Akced

Didim’de çevre katliamı ve kıyı işgalleri ile ilgili olarak çıkan haberler her geçen gün çoğalırken çevre ile ilgili bir başka kanunsuz yapılaşma daha gündeme düştü. Akbük Körfezinda geçtiğimiz hafta AKÇED tarafından tespit edilen kirlenmenin de sebebi de olabilecek 10 yıldır faaliyet sürdüren bu yapılaşma için Akbük’te yaşayan insanların yılardır sürdürdüğü mücadeleden hala bir sonuç alınabilmiş değil. 
Akbük körfezinde balık çiftlikleri ile ilgili olarak verilen mücadele çiftliklerin açık denize çekilmesi kazanımı ardından burada balık çiftliği tesisi olarak kurulan binaların yavru balık yetiştirme tesisi haline gelmesi ile birlikte işyeri her geçen gün kıyıda yapılaşmalar ve tesisler kurarak çevreyi kirletmeye devam ediyor. 
Kanunsuzluğu Vatandaş Şikayet Etmiş
Akbük Mahallesindeki 3642 parseldeki yapılaşmanın yasalara aykırı olduğuna dair bir vatandaşın başvuru ile başlayan hukuki süreçte bir çok ilgili kurumun sonuç alıcı bir işlem yapmadığı anlaşıldı. 
Belediye Kendisi İlgilendirmediğini Söylüyor
Yoldan denize doğru 117 metre uzunluğundaki bir alanda zamanın Akbük Belediyesi encümen kararı işle başlanılan yapılaşmanın temeli olmayan eğreti binalarla işlem yapılabileceği yönünde bir karar verildiği söylenmesine rağmen valiliğin konuyla ilgili yazısına belediye tarafından sadece bu yönde encümen kararı olduğu ancak inşaat ruhsatına rastlanılamadığı bilgisini vermiş. Ancak bugünki haliyle denizin içine kadar girdiği görülüyor. 
Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Topu Başka Kurumlara Atmış
Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili olarak işletmenin balık kuluçkahanesi için bir başvurusunun olduğunu ancak yapılabilecek olan tesisin ancak 3642 parselde her hangi bir ruhsatın bulunmadığı cevabı alındığı gibi kuluçkahanelerin deniz kıyısında olma zorunluluğun olmadığını gibi 39 milyon lavra üretilen bu tesiste lavraların tükettiği yemlerin atıkları vasıtasıyla bu tesisin deniz kirlettiğinin tespit edildiğini, ve bu işletmenin faaliyetlerinin durdurulması yönünde bir karar almasına rağmen her hangi bir işlemin yapılmadı görülüyor. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ayrıca bu bölgenin Tercihli Kullanım Alanı, Önemli Doğa Alanı ve Kültür ve Turizm Koruma ve Güçlendirme bölgesi ve turizm merkezi alanı olduğu görüşünü de paylaşmış. 
Müdürlük inceleme yazısında 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik kurallarına da uygun olmadığı görüşünü paylaşmış ve yönetmelikteki “Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yaralanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık benzeri engeller oluşturulamaz maddesini ve kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez kararıyla birlikte kıyılara moloz, toprak, çuruf. Çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve atıklar dökülemez” denildiğini belirtmiş ve konunun turizm bölgesi olması sebebiyle Turizm Bakanlığını da ilgilendirdiği görüşünü rapora eklemiş. 
Belediye Mühürlemiş ancak: 
Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü konuyla ilgili olarak işletmeyi 13.04.2016 tarihinde mühürlendiği görülüyor. Ve ardından Didim Belediyesi Encümeni 19 Nisan 2016 günü bu işletmeye arazi içerisinde yaptığı bina imalatlarının 3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesine aykırı ve ruhsatsız olarak ve kıyı bandına yapılmasından dolayı 4 maddeyi ihlal ettiği için 183.440.04 Tl para cezası da kesmiş ve bu fiilerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması sebebi ile 3161.42 lira ek ceza verilmiş ve devam etmeleri halinde bu cezanın 6322.85 TL daha ekleneceği bildirilmiş. Ancak tüm bu yaptırımlara rağmen işyeri çalışmalarına devam ediyor. “Cezanın tahsil edildiği konusunda bir belgeye ulaşılamadı”
İdari Mahkeme Mühürlemeyi Haklı Bulmuş
Belediyenin işyerini 12.04.2016 günü çalışmayı durdurma ve mühürleme işlemi üzerine, tesisteki çalışmanın durdurulması talebini mahkemeye taşıyan işletmeye Aydın 2. İdari Mahkemesi de yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruya Mahkeme işlemin yasal olduğu için geçerli olduğu kararı vermiş. 
İşletme İşe Devam Ediyor
Ancak işletme belediyenin mühürlendiği günden sonra da üretime ve çalışmalara devam etmiş. “Mühür Fek’i sayılan bu işlemle ilgi herhangi bir adli işlemin yapılıp yapılmadığı bilgisine ulaşılamadı”
Belediyenin işyerini faaliyeti durdurma kararında “bölgede yapılaşmanın olduğunu bazılarının prefabrik olmasına rağmen bazı binalarında yığma inşaat tekniğiyle yapıldığının görüldüğü ve her hangi bir yapı ruhsatının olmaması ve 3194 sayılı İmar kanunu ve 3621 sayılı kıyı kanununa aykırı olması sebebi” olduğu bilinmekte. 
Zabıta İşyeri Açma Ruhsatının İşi Olmadığını Söylüyor
Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de söz konusu alanda ki bu tesisin işletme ruhsatı olup olmadığı konusundaki başvuruya “konunun kendilerini ilgilendirmediğini, bu tür işletmelerin ruhsatlandırılması ve denetlemesi işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri bakanlığı yetkisinde olduğu” cevabı ile ilgisiz davrandığı görülüyor. 
Deşarj Ve Kirletme Devam Ediyor
İşletmenin son durumunu yerinde görmek için gidildiğinde kıyıda halkın kullanımını engelleyen ve denizin içine kadar yapılan duvarlar ve tesisin deniz deşarj ettiği kirli suyun denizde yaptığı tahribatta net olarak görülüyordu. Bilindiği gibi tesislerin atıklarını deniz deşarj edebilmesi içinde ayrıca Deşarj izninin bu durumda olmuş olması da imkansız gibi görülüyor. 
Başka Bir Tehlike de Yangın
İşletme tesisi içinde yapılaşması devam ederken çevresinin orman alanı olmasına rağmen bazı tesislerini yaparken 10 Temmuz 2016 günü çıkan yangına Didim’den itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa zamanda yangını söndürmesine rağmen itfaiye ekipleri her nedense yangınla ilgili tutanağın işyeri yangını olarak mı tutulduğu yoksa boş arazi yangını olarak mı tutulduğu ve bu yangınla ilgli herhangi bir soruşturmanın yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor. Çevre itibariyle bilindiği gibi makilik ve çam ormanlarının içinde bulunan tesiste çıkabilecek bir yangının coğrafi özelliklerinden dolayı müdahale edilemeden Milas’a kadar devam etme tehlikesi de tesisi içinde sıvı ve 2 adet likit tanklarının yangın riskinin devam ettiğinin de gözler önüne seriyor. 
Tüm bu bilgiler ve belgeler ışığında yıkım kararı verilen bu işletmenin neden halen yıkılmadığı ve aksine faaliyetine hangi dayanakla devam ettiği konusunda Akbükteki çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından, yetkililerden bir açıklama bekleniyor.

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 54.161.49.216
Tarih: 22.8.2018
Akbük Web DesignCumhuriyet Mah. 1. Kordon No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Akbük - Didim - Aydın
www.akceder.com