SU ZENGİNİ DEĞİLİZ - Ali Can

Dünyada toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon km3 olup, yer kürenin dörtte üçünü kaplamaktadır. Ancak bu miktarın tamamına ulaşılabilmesi ve kullanılabilmesi mümkün değildir. Zira suların %97.5’ i deniz ve okyanuslarda tuzlu su olarak bulunmaktadır. Sadece %2.5’luk kısmı tatlı sudur.
Tatlı suyun önemli bir bölümü ise; (%69.5’i) kutuplarda buzul olarak veya donmuş toprak tabakalarında (permofrost) bulunmaktadır.

Tatlı suların yaklaşık %30.1’i yer altı suyu, kalan %0.4’lük bölümü ise, yüzey ve atmosfer suları olarak tatlı su gölleri, yüzeysel sular, sulak alanlar, atmosfer, toprak ve canlılardadır.
Yüzeyde (göller ve akarsularda) bulunan tatlı su oranının düşük olması, kolaylıkla yararlanabilinecek elverişli miktarın az olduğunu göstermektedir.
Akarsu ve göllerdeki su miktarının, dünyadaki toplam mevcut su miktarına oranı, yaklaşık on binde bir buçuk gibi çok düşük bir seviyede bulunmaktadır.
Bu %2.5’lik tatlı suyun %70’i tarım, %20’si sanayi ve %7’si hane halkı tarafından kullanılıyor.

Başka bir söyleyişle, dünyadaki suyun yalnızca %0.075’i hane halkı kullanımına kalıyor. Yine bu suyun %3’ü de su depolarından (rezervuarlardan) kullanılmadan buharlaşarak yok oluyor.

Ülkeler kullandıkları su miktarına göre üç grupta sınıflandırılmaktadırlar:

A.- Yılda kişi başı 1000 m3 ‘ ün altında su kullanan ülkeler;

B.- “Su fakiri” , 1000-3000m3 arası su kullananlar;

C.- “Su kısıtı-su stresi” çeken ve 10.000m3’ün üstünde kullanan ülkeler ise, “su zengini” olarak nitelendirilmektedir.

 Ülkemiz sanıldığı gibi kullanılabilir su bakımından zengin değildir. Türkiye`de kişi başına yılık su miktarı 1500-1600m3 arasında bir yerdeyken 2010 yılında 1519m3’eson yıllarda ise, bu miktar 1430 m3‘e kadar düşmüştür. Yani biz artık su zengini değiliz!
Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK ], 2030’da nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılında kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 m3/yıl civarına düşebileceği belirtilmektedir. Yani Türkiye su fakiri olma yönünde koşar adım ilerliyor. Avrupa Çevre Ajansı da 2030 yılı için Türkiye’nin pek çok bölgesinde orta ve yüksek seviyelerde su kısıtı (sıkıntısı) yaşanacağına daha 2005 yılında dikkat çekmiştir.
Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birkaçına sahip olmasına karşın Türkiye, su rezervleri bakımından en alt sıralarda yer alıyor (maalesef birçok şeyde olduğu gibi). Öte yandan bu nehirler nüfusun yoğun olduğu büyük kentlerin de uzağında kalıyor. Ülkemizde kullanılan suyun yaklaşık %73’ü tarımda, %11 sanayide ve %16’sı evsel tüketimde kullanılıyor.

NOT:
Suyun kullanımı, kirliliği, suyumuz geleceği ve ne yapılması konusunda yazılarımızı sürdüreceğiz.

 

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.238.24.209
Tarih: 6.07.2022
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com