VARLIK NEDENİMİZ...
Tek cümle ile ifade edelim. AKBÜK Doğa ve Düşünce Derneği'nin bakışı: 
- Akbük’ün çevre değerleridir… Aydınlık bir düşünce ortamı yaratılması ve korunmasıdır...
AKBÜK Doğa ve Düşünce Derneği'nin gözlüğü budur.Tüm çabası bu yöndedir.
Bu tanımlama masa başında herkes tarafından kabul görebilecek bir söylemdir.Ama iş, pratiğe yansıdığında işler [bazen]çatallanmaktadır.
Gerçekten yıllar boyu Akbük ve çevresinde sürdürdüğümüz çevre-kültür-doğa yönündeki mücadelelerimizde [maalesef zaman zaman] bu amacın eğilip bükülmek istendiğine tanık olduk.
Sözünü ettiğimiz değerleri koruma ve yerleştirme konusundaki temel ilkelerin zedelendiği zaman ve zeminler oluştu.
Ve bu nedenle Akbük Doğa ve Düşünce Derneği adı altında yeni bir güç odağı oluşturma zorunluluğu ortaya çıktı.
Dernek tüzüğümüz AKÇED’in tüzüğünün aynısıdır. Ancak önemli bir ilave paragrafla…
Zaten o paragrafın içeriği de niçin yeni bir dernek kurmaya ihtiyaç duyulduğunun açıklaması niteliğindedir.
İşte tüm gelişmeleri özetleyen o ek paragraf:
[Dernek tüzüğünden aynen aktarıyoruz]

“Dernek çalışmalarında; güvenirlilik, saygınlık, şeffaflık, gönüllülük, katılımcılık esası benimsenmiştir. Dernek çalışmalarında siyasi partilerin güdümüne girmekten titizlikle kaçınan bağımsız bir çalışma yöntemini benimser ve bu yönde faaliyet gösteren kuruluşlarla organik bağlar kurmaktan titizlikle kaçınır. Ayrıca dernek üyelerinin; siyasi partiler içindeki gurup, hizip ve sair kişi merkezli çatışmalarda derneği araç olarak kullanmaya yönelik eylem, iş ve işlemleri işbu tüzüğün ruhuna ve lafzına karşı açık bir ihlal teşkil eder. Bu ilkeye aykırı her türlü davranış, eylem ya da işleme tevessül edilmesi ya da bu türden çaba ve çalışmalara aktif ya da pasif olarak katılınması, örtülü ya da açık destek veya katkı sağlanması ilgili üyeler açısından kesin ihraç nedeni oluşturur.”
Yani yeni dernek birilerine yaranmak için kurulmadı. Birilerini desteklemek, siyasi hedeflere dayanak oluşturmak ya da teşekkür almak ve sırtı sıvazlanmak için çalışmıyor. Çalışmamalı!
AKBÜK Doğa ve Düşünce Derneği, tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur. Ve bu amaçları hayata geçirebildiği ölçüde başarılı olacaktır.
Söz konusu amaçlar, AKBÜK Doğa ve Düşünce Derneği'nin varlık nedenidir.

Önemli olduğu için yeniden tekrarlıyoruz:
1.-    Derneğimiz “tam bağımsız” çalışma ilkesi benimsemiştir.
2.-    Derneğimiz, siyasi partiler içindeki çekişmelerin bir aracı olarak asla kullanılamaz.
3.- Derneğimiz; yerel yönetimlerle pozitif eleştiri yapma sorumluluğunu titizlikle üstlenerek, güç ve işbirliği ortamı içinde çalışacaktır. Hedef bağımsızlık ilkesi çerçevesinde barışık bir cizgi izlenmesidir.
Sözünü ettiğimiz bu ilke ve hedeflerden vazgeçtiğimiz anda kendi kendimizi inkâr etmiş oluruz.
Saygılarımızla...ANKETİMİZ YENİLENDİ. LÜTFEN OY VERİNİZ...


DOĞA ve KÜLTÜR KONULARI ÜZERİNE SİTEMİZE YAZABİLİR, DÜŞÜNCELERİNİZİ İLETEBİLİR; ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL HABERLERİ SİTEMİZE İLETEBİLİRSİNİZ.


DÜŞÜNCELERİNİZİ İLETEBİLİR;


ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL HABERLERİ BİZLERE İLETEBİLİRSİNİZ.


İletişim adresi: farukhaksal@gmail.com


 
Dernekler siyasi çekişmeler içinde taraf olmalı mı?
Olabilir (1 %)
Asla olmamalı (10 %)
Bir adayı destekleyebilmeli (0 %)
Kesinlikle tarafsız kalmalı (87 %)
Toplam 243 Oy (Sonuçlar)
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com